תקנון

תקנון קנייה באתר:

מידע כללי:

 1. האתר של חברת התוכן כל טקסט משמש בין היתר כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרי תוכן על ידי הגולשים באינטרנט, וייקרא לשם נוחות "האתר".
 2. כל הפניות בתקנון המנוסחות בלשון זכר או בלשון נקבה מיועדות גם לזכר וגם לנקבה.
 3. הוראות התקנון חלות על כל שימוש ורכישה באתר ומהוות בסיס משפטי לכל דיון והדברות בין הקונים ו/או המשתמשים לבין האתר.
 4. כל המחירים בחנות האלקטרונית של האתר כוללים מע"מ כחוק, אלא אם כן צוין במפורש אחרת
 5. רכישת מוצר ו/או שירות באמצעות האתר, מהווה הסכמה של הרוכש לתקנון. 

כל המבצע פעולה באתר מאשר כי קרא את תקנון האתר והוא מסכים לתנאיו ולכללי ההשתתפות באתר, וכי כי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד מפעילי האתר, ו/או מי מטעמם בקשר עם האמור לעיל.

המוצרים:

 1. מוצרי התוכן המוצעים למכירה באתר נקבעים על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר. האתר רשאי להוסיף או לגרוע מוצרים וכן לקבוע את מחירם לפי שיקולו הבלעדי. החנות האלקטרונית תציג לגבי כל מוצר את מחירו ואת עלות דמי המשלוח שלו.
 2. במידה והמוצר לא יסופק לקונה בתחומי מדינת ישראל בתוך 10 ימי עסקים מיום הקנייה יהיה הקונה זכאי לבטל את העסקה ולקבל את מלוא התמורה ששילם. עם ביטול העסקה וקבלת התמורה לא תהיה לקונה כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר לגבי העסקה.

 אופן הקנייה והתשלום:

 1. יש לבחור את המוצר והכמות. באם יש באמצעותכם קוד הנחה שלנו יש להכניסו לשדה המתאים, ואז תופנו לטופס הקניה המאובטח.
 2. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש הרוכש להכניס למערכת את הפרטים הבאים: פרטים אישיים – שם פרטי ומשפחה, דואר אלקטרוני וטלפון, כתובת מלאה למשלוח ואת פרטי כרטיס האשראי
 3. כדי שההזמנה תבוצע ללא תקלות ובזמן הנקוב יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים.
 4. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים.
 5. האתר מתחייב לאגור את המידע שנמסר לו בצורה מאובטחת ולא להעביר כל מידע (כולל פרטים אישיים וכרטיס אשראי) לאחר, למעט מידע הנדרש לביצוע ההזמנות באתר.

האחריות:

 1. אחריות האתר למוצרים מוגבלת לגובה מחיר המוצר ללקוח בלבד.
 2. האתר יחליף או יחזיר ללקוח את תמורתו של כל מוצר פגום אשר נמסר ללקוח בתנאי שהמוצר הוחזר לאתר תוך 14 יום. המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש.
 3. במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, הרכישה תהיה בטלה ומבוטלת מאותו הרגע.

ביטול רכישה:

 1. ביטול רכישה על ידי קונה יהיה כפוף לסעיף 14 ג לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 81. פרט לכך לא יהיה הקונה זכאי לבטל את הקניה והקונה יחויב במלוא סכום התמורה אוו התחייב לשלם לחנות.
 2. ביטול הרכישה ייעשה עד 14 יום מיום קבלת המוצר, בכפוף לתנאים הבאים.
 3. הקונה יודיע לאתר בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר על רצונו לבטל את הרכישה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת  calltext.co.il@gmail.com
 4. הקונה יחזיר את המוצר שקיבל באריזתו המקורית כשהמוצר שלם וללא פגיעה בתוך 5 ימים מיום הודעתו.
 5. האתר יחזיר לקונה את התמורה ששילם בניכוי דמי משלוח המוצר.

חשוב לציין:

בכל מחלוקת או תביעה משפטית כנגד האתר, או כנגד כל טקסט בוטיק של מילים בע"מ, יהיה מקום ברור המחלוקת או השיפוט בתחום ת"א.

התגובות סגורות.